Welkom op de AirSnore website.

Als u doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website, gaat u akkoord en bent u gebonden door de volgende bepalingen en voorwaarden voor gebruik, die samen met ons privacybeleid uw relatie met Airsnore bepalen in verband met deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken.

De term ‘Airsnore’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Door het bezoeken van onze site en/of de aankoop van iets van ons, interageert u met onze “Service” en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( “Algemene Voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of via een hyperlink beschikbaar gemaakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsen, leveranciers, klanten, handelaars en/of contribuanten van de inhoud.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn bovendien onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina inzien. Wij behouden ons het recht voor om deze bij te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat u ermee akkoord dat u ten minste de legale leeftijd in uw staat of provincie hebt bereikt en dat u ons toestemming hebt gegeven minderjarigen van deze site gebruik laat maken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden en u bij het gebruik van de Dienst mag u geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).

U mag geen wormen of virussen verzenden of een andere met een destructieve aard.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke eisen.

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iemand, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet met inbegrip van creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en kan omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verricht niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak en zullen op deze voorwaarden niet anderzijds van invloed zijn of beperken.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van het browsen te volgen. Als u toestaat dat cookies worden gebruikt, kunnen wij informatie van u verzamelen wanneer u:

  • De website en andere sites te bereiken via deze website bezoekt
  • U zich inschrijft op de website en en producten of diensten afneemt
  • Deelneemt aan promoties, wedstrijden, klantenenquêtes en vragenlijsten
  • Contact opneemt met ons, bijvoorbeeld schriftelijk, de klantenservice belt

AUTEURSRECHT

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of gelicentieerd is aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, vormgeving en graphics. Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.

JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer ter beschikking gestelde informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan onze site te monitoren.

WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJS

De prijs voor ons product is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor  om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, schorsing of stopzetting van de Dienst.

PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk zijn. We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor elke kleur nauwkeurig zal weergeven.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken voor een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case-basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is vrij van verbood.

We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

JUISTHEID VAN FACTUUR- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die bij ons geplaatst worden te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden die worden gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of in naam van hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Indien wij een verandering aanbrengen aan of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen om contact op te nemen met u via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is aangemaakt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen goeddunken, geplaatst lijken te zijn door dealers, verkopers of handelaren te beperken of verbieden.

U stemt ermee in dat u actuele, volledige en accurate koop- en accountgegevens opgeeft voor alle bestellingen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account direct bij te werken, evenals overige gegevens, zoals uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen volooien en contact op kunnen nemen indien nodig.

GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN OVERIGE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke opmerkingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen of getuigenissen) of zonder een verzoek van ons uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat wij eventuele opmerkingen die u ons toestuurt te allen tijde, zonder enige beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op elk medium. Wij zijn op geen enkele manier verplicht om (1) een opmerking vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te geven voor eventuele opmerkingen; of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud waarvan wij overtuigd zijn dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom van welke partij dan ook of deze gebruiksvoorwaarden, te monitoren, te bewerken of te verwijderen.

U stemt ermee in dat uw opmerking geen inbreuk maakt op op enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder gaat mee akkoord dat uw opmerking geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, en geen computervirus of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres of uzelf als iemand anders voor doen, of op andere wijze ons of derde partijen misleiden over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan onze Privacybeleid.

FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN NALATIGHEDEN

Af en toe kan het voorkomen dat informatie op onze site of in de Dienst typfouten, onjuistheden of nalatigheden bevat welke betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor een product, verzendtijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of nalatigheden te corrigeren en om de informatie bij te werken of te veranderen of om bestellingen te annuleren wanneer informatie binnen de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurigheid op elk gegeven moment, zonder hier voorafgaand een kennisgeving over te doen (inclusief na het plaatsen van een bestelling).

Wij zijn niet verplicht om informatie binnen de Dienst of een gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot, prijzen, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Van geen enkele opgegeven update of datum toegepast in de Dienst of op een verwante website moet worden aangenomen dat alle informatie binnen de Dienst of op een gerelateerde website zijn aangepast of vernieuwd.

VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud in de volgende gevallen: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven voor het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) voor het schenden van een internationale, federale, provinciale, nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of het schenden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te treiteren, mishandelen, beledigen, kwaad doen, belasteren, in diskrediet brengen, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) voor het verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, als dekmantel, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om u zich te bemoeien met of voor het omzeilen van de echtheidskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden te beëindigen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij kunnen niet garanderen of staan voor een ononderbroken gebruik door u van onze Dienst, noch garanderen wij dat deze tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of annuleren, op welk gewenst moment dan ook, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U gaat er expliciet mee akkoord dat uw gebruik van, of uw onvermogen om van de Dienst gebruik te maken volledig op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de Dienst (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) zijn ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige representatie, guaranties of voorwaarden van welk soort dan ook, ofwel expliciet of impliciet, inclusief alle implicitie garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

In geen enkel geval zal Airsnore, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, affiliates, vertegenwordigers, interne medewerkers, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers verantwoordelijk zin voor eventuele schade, verlies, claims, direct of indirect, incidenteel, bestraffend, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder, zonder beperking tot, verlies van omzet, verloren winst, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor een andere claim die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de dienst of een product, waaronder maar niet beperkt tot, eventuele fouten of nalatigheden in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of een inhoud (of product) dat is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de dienst, zelfs wanneer op de hoogte gesteld van de mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten beperkt zijn tot de maximale omvang zoals toegestaan door de wet.

VRIJWARING

U gaat ermee akoord Airsnore en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, affiliates, partners, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, aannemer, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiares en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij gebruiken door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

NIETIGHEDENBEPALING

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald onwettig, nietig of niet afdwingbaar te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, een dergelijke vaststelling zal geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die ontstaan zijn voor de einddatum zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer wenst onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Als in ons eigen oordeel u niet, of we vermoeden dat u gefaald hebt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u zult aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of op grond hiervan kan u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal geen afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

De Algemene Voorwaarden en het eventuele beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormt de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, waarbij eventuele voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, het zij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden) worden vervangen.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden uitgelegd aan de opstellende partij.

WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te veranderen of vervangen door updates en veranderingen aan onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent de acceptatie van deze wijzigingen.

 

WETTELIIK

Estos Términos de Servicio se regirán e interpretarán a conformidad con las leyes de la República de Chipre y cualquier disputa será decidida únicamente por los tribunales de Chipre.

 

CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen te worden verstuurd naar support@airsnore.com..

 

WOLFSON BERG LIMITED
Archiep. Makariou III, 124
JOC BUSINESS CENTER
Kiti, 7550, Larnaca
Cyprus